Daljinski nadzor rezervoara pijaće vode u Irigu


Za potrebe JP “Vodovod” Ruma urađen je daljinski nadzor i upravljanje rezervoarom vode, sa svom relevantnom senzorikom- pritiscima, protokom, radom pumpi. Takođe je na nadzoru i pozicija glavnog ventila, kao i mogućnost njegovog daljinskog upravljanja.

  • Irig

  • Sistemi vodosnabdevanja

  • JP “Vodovod” Ruma

Opšte napredovanje
100%
Projektovanje
100%
Montaža
100%
Izvođenje
100%