Projekat automatizacije parne kotlarnice u fabrici “Tigar” - Pirot


U objektu fabrike “Tigar” urađena je automatizacija regulacije nivoa vode u rezervoaru kondenzata i u napojnom rezervoaru. Korišćen je Omron-ov CJ1M programabilni logički kontroler, koji komunicira preko RS232 sa operativnim touch panelom istog proizvođača.

  • Pirot

  • Termo energetske instalacije

  • Tigar Pirot

Opšte napredovanje
100%
Projektovanje
100%
Montaža
100%
Izvođenje
100%