Sistem nadzora i upravljanja parnog kotla na sojinu slamu u “Martis-Commerce”, Martonoš


Urađeno je kompletno upravljanje kotlom od (8t/h, 13bar, 5.35MW) sa regulacijom opterećenja kotla, regulacijom podpritiska vazduha u kotlu, doziranje materijala putem lančastih transportera, seckalica, kosih transportera, dozatora, šibera i transportera goriva do ložišta. Obezbeđeno je automatsko upravljanje rešetkama u ložištu, kao i sistemom otpepeljivanja. Sa vodene strane postoji 6 regulacionih krugova putem elektromotornih ventila, automatska dopuna rezervoara kondenzata i odmuljivanje napojnog rezervoara.

  • Martonoš

  • Termo energetske instalacije

  • “Martis-Commerce”

Opšte napredovanje
100%
Projektovanje
100%
Montaža
100%
Izvođenje
100%