Sistem nadzora i upravljanja novog parnog kotla na ljusku od suncokreta od 8 t/h “Papas-Olio”, Balchik - Bugarska


Urađeno je kompletno upravljanje kotlom i komunikacija sa frekventnim regulatorima ventilatora i puževa, kao i sa ormarom elektro-filtera proizvođača Scheuch. Omogućena je regulacija nivoa vode u kotlu, pritiska pare na izlazu iz kotla, kao i minimalni režim u slucaju male potrošnje i automatska potpala sistema putem elektro grejača dozirnih puževa, hidrauličnih rešetki, itd. Kompletna vizualizacija i upravljanje sistema je omogućena putem touch panela proizvođača Siemens, kao i vodeće svetske SCADA aplikacije Wonderware sa PC radne stanice.

  • Balchik - Bugarska

  • Termo energetske instalacije

  • “Papas-Olio”

Opšte napredovanje
100%
Projektovanje
100%
Montaža
100%
Izvođenje
100%