Mešaona stočne hrane „PROVAMIN“ Sremska Mitrovica


Omogućena je dopuna sirovinskih ćelija iz tri pravca istovremeno uz zaštitu protiv mešanja sirovina. Urađena je komunikacija sa vagama kao i regulacione petlje po struji čekićara. Izveden je kompletan rad sa bazom receptura koje su uskladištene u bazi podataka na PCu kao i rad sa izveštajima za radne naloge (po datumu, po komponenti, po receptu...). Kontroler koji vodi proces je Omronov, a SCADA aplikacija je urađena u Cx-Supervisor-u.

  • Sremska Mitrovica

  • Ostala industrija

  • PROVAMIN

Opšte napredovanje
100%
Projektovanje
100%
Montaža
100%
Izvođenje
100%