Automatizacija gasne kotlarnice „Stari Most“, JKP „Toplifikacija“, Sremska Mitrovica


Urađen je kompletan elektro-energetski projekat nove kotlarnice. Kotlarnica, sa dva kotla, automatizovana je sa BAS920 kontrolerom. Temperature na izlazu iz kotlova se vode u odnosu na spoljnu temperaturu vazduha, po kotlovskoj krivi grejanja. Temperature potisa ka gradu se takođe automatski regulišu, kao i pritisci u njima preko Danfoss frekventnih regulatora. U pogonu je postavljen i touch displej. Omogućeno je daljinsko upravljanje i nadzor kotlarnice preko kontrolera i internet WEB pretraživača, kao i pomoću InTouch Wonderware SCADA aplikacije.

  • Sremska Mitrovica

  • Termo energetske instalacije

  • JKP „Toplifikacija“

Opšte napredovanje
100%
Projektovanje
100%
Montaža
100%
Izvođenje
100%