Nadzorno-upravljački sistem linije za proizvodnju Jaffa keksa, JAFFA, Crvenka


Na pakerici Jaffa keksa, Bosch CUK-10, izvršena je rekonstrukcija i nadogradnja upravljačkog sistema sa postojećeg Simatic S5 na Simatic S7-300.

  • Prehrambena industrija

Opšte napredovanje
100%
Projektovanje
100%
Montaža
100%
Izvođenje
100%