Automatizacija 67 toplotnih podstanica u Valjevu


Omogućen je daljinski nadzor i upravljanje 67 toplotnih podstanica u Valjevu. Korišćen je Danfoss APEX 10 kontroler i Decode GSM modem. Prikaz temperatura i pritisaka primara i sekundara, M-bus komunikacija sa Kamstrup kalorimetrima, Wilo i Grundfos pumpama, dopuna i raserećenje vode sekundara, na osnovu senzora pritiska na sekundaru. Mogućnost ručnog upravljanja elementima u polju. Zadavanje krive grejanja u 6 tačaka, daljinskog uključenja i isključenja podstanica...Sve podstanice povezane na centralni sistem nadzora i upravljanja (SCADA WONDERWARE INTOUCH). Nadzor i upravljanje toplotnim podstanicama iz SERVICE TOOL-a, kao i iz SCADA sistema.

  • Valjevo

  • Termo energetske instalacije

Opšte napredovanje
100%
Projektovanje
100%
Montaža
100%
Izvođenje
100%