Projekat automatizacije klima komora, grejne podstanice i kompresorke stanice u fabrici sokova Rauch - Koceljeva


Upravljanje i regulacija sa dva Siemens-ova S7-300 plc-a, dva operaciona touch panela OP170 i WinCC Flexible SCADA aplikacije. Automatizacija tri klima komore, grejne podstanice, kompresorske stanice, kao i komunikacija sa objektima unutar fabrike (trafo stanica, otpadne vode, lož ulje, čiler, rashladna voda i tehnološka voda).

  • Koceljeva

  • Termo energetske instalacije

  • Rauch

Opšte napredovanje
100%
Projektovanje
100%
Montaža
100%
Izvođenje
100%