Projekat merenja, regulacije i upravljanja ekonomajzerom uz kotlove u toplanama Konjarnik


U objektima Beogradskih elektrana urađena je automatizacija rada postrojenja ekonomajzera i njegova implementacija u sistem nadzora i upravljanja (DCS) toplanom. Regulacija, upravljanje i nadzor se ostvaruju pomoću Siemens-og S7300 PLC-a i touch panela.

  • Beograd

  • Termo energetske instalacije

  • Beogradske elektrane

Opšte napredovanje
100%
Projektovanje
100%
Montaža
100%
Izvođenje
100%