Merila toplotne energije

Home/Danfoss/Merila toplotne energije

Merila toplotne energije

Danfoss online katalog
https://store.danfoss.com/rs

Kategorija:

Opis

Danfoss merila utroška energije namenjena su za sisteme daljinskog grejanja, sisteme sa hlađenje i sisteme klimatizacije kao i za kombinacije ovih aplikacija.Ušteda energije i smanjenje emitovanja CO2, dovode merenje potrošnje energije u fokus svakog isporučioca i krajnjeg korisnika daljinskog grejanja. Podaci o potrošnji energije obezbedjuju transparentni sistem naplate za isporučioca i krajnjeg korisnika daljinskog grejanja. Merenjem potrošnje energije, lako je pratiti perfomanse svakog sistema za grejanje, daljinsko grejanje ili hladjenje.Merila toplotne energije predstavljaju komponente koje obezbedjuju merenje potrošnje energije.

Merači